Administratie:
Administratie wil in veel gevallen zeggen: kantoorwerk in de breedste zin van het woord.

Vroeger ging het veelal om het bijhouden van financiŽle verantwoording door middel van boekhouding bestaande uit onder andere kasboeken, journaaloverzichten. Voorheen gebeurde dat meestal handgeschreven. In de loop van de 20e eeuw werd de typemachine steeds meer toegepast, en in de jaren negentig deed de computer uitgebreid zijn intreden. Nu kun je vooral denken aan computer en hoofdwerk.

Tegenwoordig is ďadministratieĒ: vaak geautomatiseerd databasewerk voor onder andere personeelszaken, zoals uitbetaling van salaris, registratie van vrije dagen, enzovoort. Denk ook aan logistieke zaken en uitkeringsinstanties als het UWV (= Uitvoering WerknemersVerzekeringen). In de zorgsector wordt gesproken van patiŽntenadministratie of medische administratie.

Het Engelse woord "administration" betekent in het Amerikaans Engels "regering" of "bestuur" en wordt in deze betekenis vrij vaak verkeerd vertaald met "administratie". Zo wordt de regering van de Amerikaanse president Barack Obama de "Obama administration" genoemd.

Wikipedia.nl